2 Cách lấy cookie tài khoản facebook hay dùng
Lấy Cookie tài khoản facebook  – Chắc các bạn sẽ thắc mắc cookie của tài khoản facebook là gì và lấy Cookies để làm gì? Cookie là gì ? chính là đoạn mã của trình duyệt ghi lại mail, pass… khi bạn đăng nhập tài khoản facebook trên trình duyệt đó, để lần sau bạn… (0 comment)