Với những website có lượng bài viết thường xuyên dài trên 1500 từ, không phải dạng tin vắn. Để phục vụ độc giả của mình tốt hơn và những bài viết của các bạn nhìn trở nên chuyên nghiệp thì các bạn nên tạo mục lục cho bài viết của mình. Tiếp tục seri Xây… (0 comment)